cvetni trg 1

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovali su 16. maja razgovor sa stanovnicima romskog naselja Cvetni trg u Nišu.

Na mobilnom AD punktu postavljenom  na uglu ulica Ivana Milutinovića i Danićičeve, građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava,  a ujedno su informisani i o besplatnom  call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS. Najviše pitanja stanovnika naselja odnosilo se na problem nedostatka adrese za prijavu prebivališta, kao i pitanja koja se odnose probleme porodičnopravne prirode.

Mreža besplatne pravne pomoći i ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji, njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Mreža CHRIS ovim aktivnostima želi da pomogne građanima Srbije koji spadaju u jednu od najdiskriminisanijih društevnih grupa, omogući veći pristup pravdi romskoj zajednici, i između ostalog umanji ugrožavanje ljudskih prava koji su posledica nepostojanja sistema bepslatne pravne  pomoći u Srbiji.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).

Aktivnosti u naselju Cvetni trg u Nišu