karađorđeva 1

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, lokalna kancelarija u Negotinu – Odbor za ljudska prava Negotin organizovali su 07. maja ove godine razgovor sa stanovnicima Karađorđeve ulice u Negotinu.

Na mobilnom AD punktu na uglu ulica Karađorđeve i Naselja Poljoprivredni kombinat u Negotinu sa početkom u 13:00 časova, građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, a ujedno su informisani i o besplatnom call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS.

Naime svake godine 07. maja na tom mestu se održavaju tzv Romske trke. Odbor za ljudska prava Negotin već nekoliko godina pokušava da ukaže na problem netrpeljivosti unutar romske zajednice (Romi koji žive u u Karađorđevoj ulici “zatvoreni” su prema drugim Romima a naročito prema Romima iz neformalnih romskih naselja u Belom dvoru i Dunavske ulice. Manifestacija Romske trke je prilika gde se oni druže i dolazi do približavanja Roma unutar zajednice.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).

karađorđeva 2karađorđeva 3karađorđeva 4karađorđeva 5karađorđeva 6karađorđeva 7karađorđeva 8karađorđeva 9karađorđeva 11