dunavska 1

Aktivisti Odbora za ljudska prava Negotin, kancelarije Mreže CHRIS u Negotinu, organizovali   su u petak, 28.04.2017. godine razgovor sa stanovnicima Dunavske ulice u Negotinu. Na mobilnom AD punktu postavljenom na ulazu u jedno od romskih naselja u Negotinu,  građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava,  a ujedno su informisani i o besplatnom  call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS.

Naselje se nalazi (vlasnik Opština Negotin) u ulici (Dunavska) gde je većinsko stanovništvo neromsko i već godinama imaju pritužbe na predstavnike romske zajednice iz neformalnog romskog naselja. Naime na predlog predstavnika stanovnika Dunavske ulice koji su neromi da se u neformalnom romskom naselju instalira “korito” sa više česmi za pranje i ostale poterbe i da se te radnje presele sa ulice u naselje, kao i instaliranje mokrih čvorava na kanalizaciju sa toaletima, predstavnik Odbora za ljudska prava i Centra za socijalni rad u Negotinu su prihvatili da se ideja prosledi nadležnima. U Opštini Negotin i Javnom komunalnom su takođe prihvatili i potrebne radnje su započele, tako da su predstavnici pomenutih lokalnih institucija prisutni da to i potvrde kako stanovnicima Dunavske ulice tako i medijima.

Poseta naselju u Dunavskoj ulici u Negotinu realizovana je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS, zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).

dunavska 2dunavska 3dunavska 4dunavska 5dunavska 6dunavska 7dunavska 8dunavska 9dunavska 10