20257434 10207564791876920 1255648982 o

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizovale su u Negotinu 21. jula, 2017. godine okrugli sto pod nazivom  Javni forum – Zajedno za jednakost”. 

Osnovni cilj ovog skupa bio  je otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom  nivou o unapredjenju lokalnih normativnih  okvira i politika, i  kreiranju   okruženja  koje će  uticati na smanjenje diskriminacije,  i omogućiti socijalno uključivanje romske zajednice na jednakim osnovama. Na skup su pozvani predstavnici Opštinskog veća, PU ispostava u Negotinu, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zdravstvenog centra, Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju “12. septembar", “Badnjevo” Javno preduzeće za komunalne delatnosti i romskih organizacija. Kao uvodničari , na skupu su govorili:  Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin/Kancelarija Mreže CHRIS u Negotinu, Sanijela Dinić, pravnica Mreže CHRIS, Merlina Selenić, pomoćnica predsednika Opštine negotin za socijalna pitanja, nacionalne manjine i razvoj mesnih zajednica i Slobodan Pujić, predsednik romske organizacije Bibijako Đive.

 

U nastavku je organizovana radionica  za predstavnike relevatnih institucija u lokalnoj zajednici koje aktivno doprinose socijalnoj inkluziji romske zajednice u Negotinu (nadležnih Opštinskog veća, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zdravstvenog centra, Osnovne škole “12. septembar",  “Badnjevo” Javno preduzeće za komunalne delatnosti), sa namerom da se dodatno podstakne  saradnja ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou  za primenu postojećih politika i mera u postojećih politika i mera u cilju smanjenja diskriminacije romske zajednice,  i  dodatno  informiše o diskriminatorskoj praksi kojoj je izložena romska zajednica.

Javni Forum i radionicu u Negotinu organizovala je  Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije –Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

20227595 10207564810197378 1916241857 o20226683 10207564808957347 937092513 o

20227757 10207564792916946 736796110 o20226694 10207564792116926 1528722191 o

20227793 10207564813797468 1696737221 o20227723 10207564813717466 633701246 o

20257698 10207564810397383 835255117 o

20226746 10207564792276930 1345124433 o20272832 10207564813677465 879088297 o

20273359 10207564810077375 1260249056 o20227824 10207564809077350 1821997832 o

20227757 10207564792916946 736796110 o

20228017 10207564809997373 202390092 o20273403 10207564808237329 278054188 o

20272969 10207564789596863 983847252 o20257575 10207564809637364 687226989 o

20251317 10207564792196928 252681308 o