P7180093

 

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizovale su u Novom Pazaru 18.07.2017  godine okrugli sto pod nazivom  Javni forum – Zajedno za jednakost”. 

 

Osnovni cilj ovog skupa bio  je otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom  nivou o unapredjenju lokalnih normativnih  okvira i politika, i  kreiranju   okruženja  koje će  uticati na smanjenje diskriminacije,  i omogućiti socijalno uključivanje romske zajednice na jednakim osnovama. Na skup su pozvani predstavnici Gradskog veća, PU Novi Pazar, Centra za socijalni rad, Gradskih uprava,nacionalne službe za zapošljavanje, doma zdravlja, romskih organizacija… Kao uvodničari , na skupu su govorili:  Alija Halilović predsednik Građanskog Foruma/kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru,  Marija Demić, koordinator pravne pomoći Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Fatima Kamberović, asistent koordinatora Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

 

U nastavku je organizovana radionica  za predstavnike relevatnih institucija u lokalnoj zajednici koje aktivno doprinose socijalnoj inkluziji romske zajednice u Novom Pazaru  (nadležnih Gradskih uprava, PU, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, PU Novi Pazar), sa namerom da se dodatno podstakne  saradnja ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou  za primenu postojećih politika i mera u cilju smanjenja diskriminacije romske zajednice,  i  dodatno  informiše o diskriminatorskoj praksi kojoj je izložena romska zajednica.

Javni Forum i radionicu u Novom Pazaru  organizovala je  Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRISu okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije –Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji

P7180101P7180079P7180081