Kancelarija za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi, zajedno sa francuskim sudijom, pravnim savetnikom pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, i policijskim atašeom, je organizovala u Nišu 12. marta 2015, susret posvećen borbi protiv trgovine ljudima.

Uz podršku Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, radionica je okupila veliki broj profesionalaca koji se u svom poslu susreću sa slučajevima trgovine ljudima. Osnovi cilj je bio razmena iskustava i dobre prakse, kako bi se ojačala prevencija, efikasno suzbijanje trgovine i kako bi se omogućila adekvatna zaštita žrtava.

Vodili su se razgovori o angažovanju Francuske po pitanju saradnje u borbi protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi, o specifičnim zakonskim sredstvima u vezi sa trgovinom i o položaju zaštite žrtava (identifikacija, pratnja, kompenzacija). Predstavljanje konkretnog slučaja sa međunarodnom dimenzijom pružilo je priliku profesionalcima iz Srbije da razmenjuju i dobiju ažurirane informacije o pristupu žrtvama trgovine ljudima.

Francuska svake godine odvaja velika sredstva za borbu protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi. Prioritet predstavljaju razni oblici trgovine decom, a posebno ukoliko je destinacija žrtava Francuska, ali i zaštita maloletnih žrtava. Prava maloletnih žrtava su u centru strategije.

Saopštenje Ambasade Republike Francuske u Srbiji

http://www.ambafrance-srb.org/Radionica-o-borbi-protiv-trgovine