Ostvarivanje prava građana u 2014. godini nezadovoljavajuće

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je danas da u izveštaju za 2014. godinu nije mogao da konstatuje zadovoljstvo po pitanju ostvarivanja prava građana, navodeći da su tendencije u tom pogledu bile zabrinjavajuće.Na početku debate "Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu - ključni nalazi Zaštitnika građana u očima civilnog društva'', Janković je rekao da stanje vladavine prava, pravne sigurnosti, poštovanje principa dobre uprave, kao i ekonomska situacija nisu bili takvi da su svim građanima Srbije mogli da obezbede dostojanstven život. Konstatovao je da je bilo poboljšanja u pojedinim sektorima, na primer u zdravstvu, što, kako je naveo, ne znači da je situacija u tom sektoru dobra.

U prošloj godini bili su izraženi problemi migranata, rekao je Janković, najavljujući da će ove godine pokušati sa nacionalnim vlastima i međunarodnim partnerima da nađe uslove za dostojanstveniji život tih ljudi. Drugi problem u prošloj godini bilo je pitanje demokratske i civilne kontrole nad radom službi bezbednosti i oružnih snaga, dodajući da je svetski trend jačanja nadležnosti tajnih službi, ali isto tako i jačanja ovlašćenja organa kontrole.

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope podneo je posebni izveštaj o potrebi jačanja kontrole nad radom tajnih službi i u tom izveštaju je rad ove institucije naveden kao pozitivan primer, istakao je Janković. Prošle godine se prvi put dogodilo da se u toj kontroli pojavljuju problemi za koje smo se nadali da su prošlost. Nadamo se da će taj trend biti prekinut ove godine.

Mediji, prema oceni Jankovića i njegovih saradnika, u 2014. godini nisu bili slobodni, a zbog autocenzure i tendencioznog i navijačkog izveštavanja građanima je bilo ugroženo pravo na objektivno izveštavanje.

Administracija u Srbiji je prekobrojna, neorganizovana, u njoj vlada politizacija. U pritužbama građana čak 44 odsto odnose se na loš rad uprave, naveo je Janković.

Uvodničari debate su bili i Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu.