"> U samom gradu u Negotinu ima tri neformalna romska naselja 

i to: Romsko naselje “Dunavska ulica” sa 9 porodica (42 članova od toga 25 dece), Romsko naselje “Beli dvor” sa 7 porodica (26 članova od toga 11 dece) i Romsko naselje “Ribnjak” ima 3 porodice (12 članova od toga 7 dece). Ovi ljudi imaju samo dve želje a to je VODA i STRUJA. Oni su upoznati sa načinom rada Mreže CHRIS a to je javno zastupanje, vršenje pritiska ka donosiocima odluka i pravno zastupanje.

Predstavnici Odbora za ljudska prava Negotin u sastavu:Sanijela Dinić, pravnica Kancelarije pravne pomoć Odbora za ljudska prava Negotin, Dobrica Selimović, koordinator za prava Roma  Odbora za ljudska prava Negotin i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin posetili su tri romska naselja u Negotinu i upoznali članove romske zajednice iz ovih naselja sa svojim aktivnostima. Naime Odbor za ljudska prava Negotin u okviru Mreže Odbora za ljudska prava CHRIS realizuje projekat PRAVA ROMA uz podršku Civil Rights Defenders.