CHRIS Odbor za ljudska prava u Negotinu, u okviru projekta "Prava Roma" 

organizovao Akciju "Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome". Akcijom koju, kao i ceo projekat, podržava međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, Civil Rights Defenders, obuhvaćeni su stanovnici tri neformalna romska naselja u gradu.

U okviru Akcije "Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome", koju su realizovali aktivisti Odbora za ljudska prava, u jednom od tri neformalna romska naselja u Negotinu, u Dunavskoj ulici, postavljen je promotivni štand, a tokom trajanja akcije predstavnici Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i međunarodne organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, Civil Rights Defenders, razgovarali su sa članovima romskih porodica koji su im ukazali na veoma teške uslove života. Članovi porodice Džemailović, su naveli da u njihovim domovima nema struje, a ni vode, kao i da nemaju elementarne uslove za održavanje lične i higijene prostora koji dele sa ostalim stanovnicima u Dunavskoj ulici. Inače, u neformalnom romskom naselju u Dunavskoj ulici, živi više od 40 članova 9 romskih porodica, sa 25-oro dece.

Aktivisti Odbora za ljudska prava su u okviru Akcije posetili i drugo neformalno romsko naselje u Negotinu"Beli dvor" u kome živi 7 porodica sa 26 članova od kojih je 11 dečijeg uzrasta. I na tom prostoru Romi nemaju struju, a ni bezbedne uslove za život u objektu u kome su smešteni, čulo se prilikom posete tom delu grada.

U trećem romskom naselju u Negotinu “Ribnjak” žive tri porodice, sa 12 članova, od kojih je sedmoro dece.

U dosadašnjem periodu trajanja projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome”, koji se realizuje uz podršku Civil Rights Defenders-a, aktivisti Odbora za ljudska prava u okviru Mreže Odbora za ljudska prava CHRIS, istraživanjem na terenu su došli do saznanja da ove porodice i dalje žive u neadekvatnim uslovima i da su im za normalan život najpotrebniji voda i struja. "Cilj projekta jeste da se sagledaju uslovi u kojima Romi žive i da im se pomogne, što Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS trenutno i radi u 5 gradova naše republike u kojima se realizuje projekat, uz podršku Civil Rights Defenders, sa sedištem u Beogradu. Mi pružamo, besplatno, pomoć kroz javno i pravno zastupanje i vršenjem pritiska na donosioce odluka. Mislim da su početni rezultati dobri, jer smo nakon sagledavanja objektivne situacije u kojoj romske porodice žive, za jednu od njih, mehanizmima koji su nam dostupni, obezbedili privremeni priključak za vodu i jedna od porodica će već od sutra imati humanije uslove za život. Doduše, pred nama je još mnogo posla", rekao je za ES portal Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava u Negotinu. 

U neformalnim romskim naseljima život nije lak. Ovi ljudi, kako ko, od naselja do naselja, suočeni su, najčešće, sa mrakom jer električnu energiju nemaju. Umesto u svojim, i inače neuslovnim kućama, u kojima nemaju vodu, ovi ljudi su upućeni na najbliže javne česme, što izaziva negodovanje njihovih suseda, posebno u Dunavskoj ulici. U romskim naseljima ima bolesnih i starih, a najviše dece, koja su takođe izložena potpuno nehigijenskim i reklo bi se nasleđenim, lošim uslovima za život. Nažalost, pitanje raseljavanja romskih porodica ili njihovog boljeg zbrinjavanja u godinama za nama bilo je jedno od glavnih i vrućih, samo u vreme izbornih kampanja, kada su se prikupljali glasovi za stranačke prvake i stranačke opcije. Sa završetkom kampanja, završavala se priča o rešavanju problema Roma, nažalost. 

Problemi, nažalost, traju i čini se da su iz godine u godinu sve veći. Portal ES baviće se i narednih dana ovom veoma osetljivom temom.

Jovanka Stanojević

East Side d.o.o.