mediji za gradane

Građani za Medije

Koalicija Građani za Medije organizovala je  u Nišu od 08 do 10. februara 2016 godine svoje četvrto okupljanje. Neformalnu koaliciju Građani za Medije čini više nevladinih organizacija iz Srbije okupljenih u cilju povećanja učešća građana i  organizacija civilnog društva u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika,  kao i re-afirmisanja javnog interesa u medijskim sadržajima i programima. Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo IV sastanak  organizovala je Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Tokom tri dana rada,  33-oje predstavnika 15 nevladinih organizacija je osim sumiranja dosadašnjih rezultata pojedinačnih projekata članova koalicije i predstavljanja aktuelnih/tekućih projekata, realizacijom 5 radionica  dodatno edukovano  o osnovama građanskog novinarstva, direktnom komuniciranju građana s medijima (bez posredovanja novinara), o digitalnom pripovedanju, o mogućnostima za otvaranje i rad medija civilnog sektora u Srbiji, internom komuniciranju i javnom zalaganju koalicije putem Facebook-a, Twitter-a, i drugih društvenih Mreža. U okviru predstavljanja  rezultata dosadašnjih projekata članica koalicije prezentovani su rezultati projekata  Edukacionog centra iz Leskovca, Partnera za demokratske promene Srbija iz Beograda, Zaječarske inicijative i Centra za nove medije Liber iz Novog Sada. Takođe, predstavljen je i rad Komisije za žalbe Saveta za štampu. Završni deo skupa posvećen je budućim aktivnostima koalicije Građani za Medije.

Moderatori i predavači bili su  Vesna Opavsky, konsultantkinja i predavač iz oblasti internet komunikacija; Tatjana Vehovec, konsultantkinja i strateg za društvene mreže; Mitko Jakovlevski,novinarski veteran Radio Beograda, konsultant i jedan od trenera Anemovog trening centra i Dragan Kremer, koordinator programa Sloboda izražavanja i javno informisanje Fondacije za otvoreno društvo.