debata 21062016

Treći put se pred ovim javnim skupom nalazi Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana. Prema zakonu, izvešaj se podnosi Narodnoj skupštini, ali već dve godine ovo zakonodavno telo ga nije razmatralo, rekao je zaštitnik građana Saša Janković otvarajući javnu debatu „Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015. godinu - institucionalna i društvena debata“.

Svakom od nas treba pravna sigurnost, svest i znanje da kada prikupimo svu dokumentaciju i podnesemo zahtev za građevinsku dozvolu - da ćemo je i dobiti, a neće onaj koji ne ispunjava uslove; kada odemo u bonicu sa zdravstvenom knjižicom da ćemo dobiti uslugu pregleda i uslugu lečenja; svest da kada nam komšija zagradi deo poseda da će sud brzo razrešiti spor; sigurnost da znamo šta možemo i šta ne možemo, svest da znamo da će policija doći na poziv upomoć ako neko ugrozi našu sigurnost, obrazložio je zaštitnik građana zašto se u izveštaju navodi da se običan građanin oseća obespravljeno.

On je naveo da institucija Zaštitnika građana radi svoj posao i da za postignute efekte nisu potrebni novi i novi zakoni, već je neophodno da svako radi svoj posao.

Želim da verujem da će ovaj i ovakav izveštaj biti poslednji u višegodišnjem nizu. Poslednji u nizu u kojem ćemo sa zebnjom konstatovati da naša očekivanja nisu do kraja ispunjena i da trendovi nisu onakvi kakvi bi morali biti, rekao je Janković.

ombudsman

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana:

http://www.ombudsman.rs/attachments/article/1431/Godisnji%20izvestaj%20Zastitnika%20gradjana%20za%202015%202.pdf

">

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015. godinu