Poštovani Narodni poslanici i Narodne poslanice,

Organizacije i mreže civilnog društva, koje su potpisale ovo pismo, traže ponavljanje postupka utvrđivanja predloga kandidata za mesto Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Izražavamo duboko nezadovoljstvo načinom na koji je utvrđen predlog kandidatkinje za funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u čijoj je nadležnosti sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije doneta je odluka da se Brankica Janković predloži za izbor na funkciju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U saopštenju sa sednice Odbora ističe se da su članovi odbora razmotrili biografiju Brankice Janković, te da je utvrđeno da ona ispunjava zakonske uslove za izbor na funkciju.

U beogradskom Medija centru danas, 21. aprila 2015. godine, uručene su nagrade za borbu protiv diskriminacije koje dodeljuje Koalicija protiv diskriminacije.

Kancelarija za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi, zajedno sa francuskim sudijom, pravnim savetnikom pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, i policijskim atašeom, je organizovala u Nišu 12. marta 2015, susret posvećen borbi protiv trgovine ljudima.

Odbor za ljudska prava Negotinje nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava. Organi Odbora za ljudska prava Negotin su Skupština, predsedništvo i predsednik. Odbor je zvanično registrovan kod Saveznog ministartva pravde 11. oktobra 1999. godine. U okviru Odbora deluju (autonomno) još dve organizacije:Ženski Forum i Udruženje negotinske omladine (UNO), koje se bave posebnim problemima ženske i omladinske populacije, ali i učestvuju u svim projektima koje pokreće i realizuje Odbor. Krajem 1999. godine Odbor u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) pokreće radKancelarije pravne pomoći(projekat je danas u funkciji kao Mreža pravne pomoći CHRIS )

Ovoj Kancelariji se, od osnivanja, obraćaju ljudi sa različitim oblicima kršenja ljudskih prava. Svi oni su dobili pravni savet, a tamo gde je bilo osnova pokrenuti su postupci i ostvarena zastupanja (angažovanjem advokata) na sudu. Odbor za ljudska prava Negotin, zajedno sa još četiri Odbora iz Srbije (Novi Pazar, Niš, Leskovac i Bor), 1. septembra 2000. godine, formiraMrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji -CHRIS.
Mreža je osnovana sa ciljem da se unapredi međusobna saradnja srodnih oganizacija i samim tim, proširi područje delovanja svake organizacije ponaosob. Ova Mreža funkcioniše na bazi usklađivanja i koordiniranja akcija i projekata koji se sprovode, a krajem 2002. godine za koordinatora ove Mreže je imenovan predsednik Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, da bi po četkom 2005. koordinaciju Mreže preuzeo predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Dragan Đorđević . Na temelju višegodišnjeg iskustva Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, a uz pomoć našeg strateškog partnera, Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava, prvog marta 2002. godine, počela je sa radom Mreža Resurs centara u Srbiji. Ova nova Mreža nevladinih organizacija, za vrlo kratko vreme, postala je nosilac različitih aktivnosti i veoma uspešno, u saradnji sa drugima, ili samostalno, realizovala više projekata.

Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS danas čini Odbor za ljudska prava Valjevo iz Valjeva, Odbor za ljudska prava Niš iz Niša, Odbor za ljudska prava Negotin iz Negotina, Vojvođanski centar za ljudska prava iz Novog Sada i Građanski forum iz Novog Pazara.

 

Potkategorije