Odbor za ljudska prava Negotin realizuje projekat "KANCELARIJA PRAVNE POMOĆI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA NEGOTIN".

Jedan od najvažnijih programa rada Kancelarije pravne pomoći je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima diskriminacije. I to aktivnosti u pružanju besplatne pravne pomoći rumunskoj-vlaškoj nacionalnoj manjini u Srbiji čija su ljudska prava prekršena. Odbor za ljudska prava Negotin će takođe raditi na prevenciji zloupotreba neizbalansirane političke većine od strane vlasti (odnos većinskog srpskog naroda prema manjinskom rumunskom-vlaškom narodu) i u tom kontekstu inicirati civilnu akciju i svesnost o potrebi preuzimanja odgovornosti aktivne uključenosti u javnom životu. Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin postoji od 19. decembra 1999. godine. Slučajevi diskriminacije rumunske-vlaške nacionalne manjine koje procesuira Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin biće publikovani kroz Izveštaj o diskriminaciji. Projekat se realizuje u periodu od 01. maja do 31. oktobra 2014. godine i podržan je od strane Ministarstva spoljnih poslova Rumunije – Političkog odeljenja za odnose sa Rumunima van granica.