Štampa

Političko odeljenje za odnose sa prekograničnim Rumunima DPRRP (POOPR) organizuje u periodu između 26. januara 2015. godine - 24. februara 2015. godine, konkurs za podnošenje zahteva za finansiranje projekata kojima će biti podržane aktivnosti prekograničnih Rumuna.

Udruženja, fondacije, organizacije, institucije, ovlašćena fizička lica, pravna lica iz inostranstva i iz Rumunije, zakonski mogu podneti zahteve za finansiranje, lično, preporučenom poštom ili kurirom u sedištu Političkog odeljenja za odnose sa prekograničnim Rumunima, Bulevar Primaverii, br. 22, sektor 1, poštanski kod 011972, Bukurešt, Rumunija.

Zahtevi za finansiranje moraju biti u skladu sa utvrđenim pravilima u Finansijskom vodiču objavljenom na sajtu DPRRP (POOPR) www.dprp.gov.ro kao i rok za prijavu: 24. februar 2015. godine (datum pošte). Zahtevi podneti posle tog datuma ne ispunjavaju uslove konkursa.

Objava rezultata odabranih projekata i lista korisnika grantova (bezpovratnih sredstava) biće objavljeni internet stranici DPRRP (POOPR) www.dprp.gov.ro .

 prevod TimocPress