U periodu od 10-12. januara 2014. god, u hotelu Kralj, u Vrnjačkoj banji, održan je seminar Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Na ovom skupu prisustvovali su koordinatori, asistenti koordinatora, pravnici kao i advokati svih kancelarija Mreže CRHIS.

U periodu od 10-12. januara 2014. god, u hotelu Kralj, u Vrnjačkoj banji, održan je seminar Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Na ovom skupu prisustvovali su koordinatori, asistenti koordinatora, pravnici kao i advokati svih kancelarija Mreže CRHIS.

Seminar je počeo time što su pravnici i asistenti kancelarija Mreže CHRIS radili na slučajevima kojima je pružena besplatne pravne pomoći od početka realizacije ovog programa i tom prilikom radili na bazi podataka, koja se nalazi na sajtu Mreže CHRIS.

Drugog dana seminara urađena je revizija rada advokata. Evaluator Nenad Vujić prolazio je kroz slučajeve koje su na sudu zastupali advokati kancelarija Mreže CHRIS. U radu sa svakim advokatom donete su preporuke za dalji rad advokata. U drugom delu dana koordinator pravnika Mreže CHRIS, Milan Krstev, održao je radni sastanak sa ostalim pravnicima na kome je bilo reči o transformaciji programa pravne pomoći, o budućoj saradnji sa nevladinim organizacijama oko pružanja besplatne pravne pomoći i o pisanju izveštaja. Finansijksi asistent Mreže CHRIS, Bojan Dimić, održao je kraktu obuku asistentima koordinatora o pisanju finansijskih izveštaja.

U nedelju, poslednjeg dana seminara, prethodna koordinatorka pravnika Mreže CHRIS, Ivana Šaković, održala je prezentaciju projekta kancelarije iz Valjeva pod nazivom „Pravna zaštita u maloletničkom zatvoru“. Poslednju sesiju održao je Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS na kojoj je govorio o planiranim aktivnostima, projektima i pružanju besplatne pravne pomoći u budućem periodu..stop view Info
/
   preview
   Album
   Photo
   Date
   Dimensions
   Filename
   File size
   Camera
   Focal length
   Exposure
   F Number
   ISO
   Make
   Flash
   Views
   Comments
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it