Presuda Sudenje Sudija shutterstock 1000x0

Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti.

Republika Srbija je jedina država Evrope u kojoj nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako se radi o zakonu koji je neposredno označen kao jedna od početnih stepenica u daljem napredovanju ka integraciji u Evropsku uniju, vlada i Narodna skupština RS već deset godina nemaju politički kapacitet da izvrše izričitu ustavnu obavezu usvajanja ovog zakona.

Moderan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u ovoj oblasti i obezbedi jednak pravni položaj svih pružalaca, što aktuelni nacrt zakona ne omogućava. Smatrajući da se korisnicima besplatne pravne pomoći (siromašni građani, žrtve nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije i drugi) mora garantovati uvažavanje njihovih specifičnih potreba i položaja, te da ne smeju biti taoci želje za bogaćenjem, organizacije civilnog društva pozivaju nadležna ministarstva, vladu i narodne poslanike da bez odlaganja okončaju postupak usvajanja pravnog okvira pružanja besplatne pravne pomoći.

Zahtevi organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske regulative besplatne pravne pomoći

Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvaja nje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti.

Republika Srbija je jedina država Evrope u kojoj nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako se radi o zakonu koji je neposredno označen kao jedna od početnih stepenica u daljem napredovanju ka integraciji u Evropsku uniju, vlada i Narodna skupština RS već deset godina nemaju politički kapacitet da izvrše izričitu ustavnu obavezu usvajanja ovog zakona.

Moderan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u ovoj oblasti i obezbedi jednak pravni položaj svih pružalaca, što aktuelni nacrt zakona ne omogućava.

Smatrajući da se korisnicima besplatne pravne pomoći (siromašni građani, žrtve nasilja, trgovine ljudima,

diskriminacije i drugi) mora garantovati uvažavanje njihovih specifičnih potreba i položaja, te da ne smeju biti taoci želje za bogaćenjem, organizacije civilnog društva pozivaju nadležna ministarstva, vlad

u i narodne poslanike da bez odlaganja okončaju postupak usvajanja pravnog okvira pružanja besplatne pravne pomoći.

Organizacije civilnog društva zahtevaju da zakon bude zasnovan na standardima koji će zadovoljiti potrebe najšireg kruga korisnika besplatne pravne pomoći, a posebno na sledećim standardima:

1. Advokatura i jedinice lokalne samouprave su po Ustavu dužne da pružaju pravnu pomoć (čl. 67 Ustava), što ne ograničava slobodu ostalih pružalaca da građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć.

2. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da omogući pružanje besplatne pravne pomoći od strane najšireg kruga pružalaca, a posebno udruženja, sindikata, pravnih klinika i profesionalnih udruženja. Položaj svih pružalaca besplatne pravne pomoći mora biti uređen jedinstvenim zakonom.

3. Svi pružaoci besplatne pravne pomoći moraju biti stavljeni u jednak pravni položaj u pogledu registracije, obaveza poštovanja profesionalnih standarda, kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i finansiranja.

4. Zakonom se mora dopustiti saradnja između pružalaca besplatne pravne pomoći, udruživanje radi zajedničkog pružanja besplatne pravne pomoći i stvaranje zajedničke službe besplatne pravne pomoći.

5. Zakonom se moraju uvažiti specifične potrebe i položaj korisnika besplatne pravne pomoći. Korisnicima se zakonom mora garantovati pravo da izaberu pružaoca besplatne pravne pomoći koji će preduzeti sve potrebne pravne radnje u konkretnom slučaju.

 

1. novembar 2016. godine

 

ASTRA

Autonomni ženski centar

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Rights Defenders

CHRIS mreža odbora za ljudska prava

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Praxis

 

Kontakt osoba: prof. dr Saša Gajin, tel: 064 165 0775

 

 

Organizacije koje podržavaju zahteve organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske regulative besplatne pravne pomoći:

 

1. Labris

2. IZI VelikiMali

3. Peščanik

4. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

5. Share Foundation

6. Local Press

7. NVO Ofer

8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

9. Da se zna

10. Institut za evropske poslove

11. Milenium Kragujevac

12. Ekološki pokret Bela breza

13. Udruženje muzičara ''KultArt'' Kruševac

14. Parada ponosa Beograd

15. Que eria Beograd

16. Nezavisno udruženje novinara Srbije

17. IAN Međunarodna Mreža Pomoći

18. Centar za zaštitu ljudskih prava i sloboda - Polimlje

19. Građanska akcija Pančevo

20. Centar modernih veština

21. CNA - Centar za nenasilnu akciju

22. Urban - In

23. Pravnici bez granica

24. Paor Panonska Antifašistička organizacija

25. Beogradski cetar za bezbednosnu politiku

26. Centar za primenjene evropske studije

27. Transparentnost Srbija

28. TOLERANCIJA Srbije

29. Grupa 484

30. Iz Kruga

31. Gej lezbejski info centar

32. Beogradski fond za političku izuzetnost

33. Centar za demokratiju

34. Gayten - LGBT

35. Edukacioni centar

36. Regionalni centar za manjine

37. Žene u crnom

38. Udruženje studenata sa hendikepom

39. Žene za mir, Leskovac

40. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince

41. Udruženje žena Peščanik, Kruševac

42. Alternativni ženski centar, Kruševac

43. Ženski glas, Priboj

44. Ženski prostor, Niš

45. Roza, Zrenjanin

46. Paor, Zrenjanin

47. Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd

48. MMC Art Led - Art klinika, Novi Sad

49. Živo, Novi Bečej

50. Forum 10, Novi Pazar

51. Dah Teatar, Beograd

52. Udruženje građana "Budućnost"

53. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS

54. Odbor za ljudska prava Niš

55. Odbor za ljudska prava Negotin

56. Odbor za ljudska prava Valjevo

57. Odbor za ljudska prava Bujanovac

58. Građanski forum Novi Pazar

59. Romski informativni centar Kragujevac

60. Centar za razvoj građanskog društva Protecta

61. Proaktiv

62. Nacionalna koalicija za decentralizaciju

63. Centar za razvoj civilnih resursa

64. Udruženje za osobe sa Mentalim invaliditetom Niš

65. Udruženje za pomoć pspbama sa Daun sindromom Nip

66. Udruženje distrofičara Niš

67. Roma centar Kragujevac

68. Centar za ljudska prava Niš

69. Resurs centar Majdanpek

70. Dečiji centar Mali Princ, Beograd

71. OFER Bujanovac

72. Indigo, Niš

73. Centar za samostalni život OSI Srbije

74. Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac

75. Sandžački odbor za ljudska prava

76. EPUS Novi Pazar

77. Reintegracija Novi pazar

78. Merhamet

79. Kulturno oslobodilački pokret KOP Niš

80. UG Zadrugarice NIŠ

81. NVO Produkcija RomaWorld

82. Samohrane majke Zemun

83. Dijalog Valjevo

84. Centar za samostalni život invalida Niš

85. Romski centar za strategiju, razvoj i demokratiju - Lazarevac

86. Pokret "Respekt Srbijanci i Srbijanke"

87. Yurom Centar, Niš

88. Centar za prava manjina, Beograd

89. Dečiji Romski Centar, Beograd

90. Ženski Romski Centar "Bibija", Beograd

91. Edukativni Centar Roma, Subotica

92. Udruženje romskih studenata, Novi Sad

93. Interkulturalni Teatar, Novi Sad

94. ADRA Srbija

95. Alternativni centar za devojke Kruševac

96. Asocijacija mladih Vrbas

97. Atina

98. Avutnipe Budućnost, Lebane

99. Beogradski centar za ljudska prava

100. BIRN Srbija

101. Centar lokalne demokratije LDA

102. Centar za devojke Niš

103. Centar za humanu politiku

104. Centar za integraciju mladih

105. Centar za integraciju Roma

106. Centar za istraživanje javnih politika

107. Centar za nenasilnu akciju

108. Centar za podršku ženama Kikinda

109. Centar za praktičnu politiku

110. Centar za prava deteta

111. Centar za prava Romkinja, Niš

112. Centar za proizvodnju znanja i veština

113. Centar za rad sa decom, mladima i porodicom "Vrdničak"

114. Centar za razvoj romske zajednice Amaro Drom

115. Direkcija za strategiju i integraciju Roma Knjaževac

116. Društvo ROM iz Velikog Gradišta i Golubca

117. Društvo Rom Kostolac

118. Društvo Roma "Romano krlo - Romski glas" Vršac

119. Društvo Roma Zaječar

120. Društvo Rumuna - Vlaha "Traian"

121. Društvo za kulturu Vlaha - Rumuna severoistočne Srbije "Ariadnae Filum"

122. Ekološko društvo "Pinkum VG"

123. Fenomena Kraljevo

124. Forum Vlaha

125. Forum za kreativno delovanje – FOKRED

126. Glas Manjine

127. Građanska alijansa

128. Impuls Tutin

129. Inicijativa mladih "Hoću! Mogu!"

130. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI - S

131. Iskrica IZDP

132. Kancelarija za romska pitanja, Opštine Bela Palanka

133. Klub Alpbah Beograd

134. Krovna organizacija mladih Srbije

135. Kulturni centar DamaD Novi Pazar

136. Mobilni tim Opštine Prokuplje za inkluziju roma

137. Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21 - Bor

138. Nacionalni Savet romske nacionalne manjine - Kancelarija Lazarevac

139. Nevo Dživdipe Unija Roma

140. Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad

141. NGO Kokoro, Bor

142. Odbor za ljudska prava - SOS telefon Vranje

143. Odbor za ljudska prava Leskovac

144. PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti

145. PAP fond za mlade sa posebnim potrebama Miodrag Azanjac, Marija Udženija i Mladen Parun

146. Play Centar Novi Sad

147. Pokret potrošača Bor

148. Pomoć deci

149. Prijatelji dece opštine Požarevac

150. Prijatelji dece Srbije

151. Razvojni centar

152. Roditelj Temerin

153. Romani Asvi

154. Romkinje sa sela Pirot

155. Romski centar za žene i decu Daje

156. Romski Humanitarni centar

157. Romski kulturni centar

158. Romski ženski centar "Rromnjako Ilo"

159. Romsko srce Kruševac

160. Romsko udruženje "Bela Romkinja" - Novi Sad

161. Sloboda prava

162. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd

163. Tehno-Tim – Negotin

164. U.C. Ternipe

165. Udruženja pravoslavnih žena "Sf.Maxima"

166. Udruženje "Imam pravo" Aleksinac

167. Udruženje "Skaska"

168. Udruženje građana Iskra - Loznica

169. Udruženje građana Multikulturni Banat Kikinda

170. Udruženje Građana Roma Ekonomik centar REKOC

171. Udruženje građana Sunce, Niš

172. Udruženje novinara Roma

173. Udruženje Roma Braničevskog okruga

174. Udruženje Roma i Rumuna "Mladost"

175. Udruženje Roma Novi Bečej

176. Udruženje Roma Zlatno Sunce

177. Udruženje Romkinja "Multikultura"

178. Udruženje Romkinja Osvit Niš

179. Udruženje Romkinje Bača

180. Udruženje Veliko Srce Surdulica

181. Udruženje za kulturu i obrazovanje "Veliko srce Roma"

182. Udruženje žena "Romena"

183. Udruženje žena Femina Smederevska Palanka

184. UG "Građanski krug"

185. UG"Zajedno Zajedno"

186. UG Edukativni centar – Kruševac

187. UG Ternipe, Požarevac

188. UR. Cegar

189. Užički centar za ljudska prava i demokratiju

190. Užički centar za prava deteta

191. Viktimološko društvo Srbije

192. Vlaška Narodna Stranka

193. Zajednica Rumuna u Srbiji

194. Ženska alternativa Sombor

195. Ženski centar Užice

196. Mreža organizacija za decu Srbija - MODS (75 OCD - a koje se bave pravima deteta)

197. Stalna konferencija romskih udruženja građana SKRUG - Liga Roma (67 OCD - a koje se bave zaštitom Roma)

198. Beogradska otvorena škola

199. Društvo za Rumunksi jezik Vojvodine – Republika Srbija

200. Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

201. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije Leskovac

202. Moderno društvo Bujanovac

203. Bujanovačke, Informativni Portal

204. Centar za edukaciju dece i mladih Bujanovac

205. BuPress Bujanovac

206. UG "Romani cikna"