Odbor za ljudska prava Negotin realizuje projekat "KANCELARIJA PRAVNE POMOĆI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA NEGOTIN".

Povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja o diskriminaciji u Srbiji, Koalicija protiv diskriminacije je danas organizovala koferenciju za nevladine organizacije i medije sa ciljem osvetljavanja aktuelnih problema sa kojima se suočavaju manjinske grupe.

Prema prikupljenim podacima, uobičajeni problemi sa kojima žive Romi i druge nacionalne manjine, manjinske verske zajednice, LGBT grupe, osobe sa invaliditetom, žrtve oružanih sukoba,

Političko odeljenje za odnose sa prekograničnim Rumunima DPRRP (POOPR) organizuje u periodu između 26. januara 2015. godine - 24. februara 2015. godine, konkurs za podnošenje zahteva za finansiranje projekata kojima će biti podržane aktivnosti prekograničnih Rumuna.

Civil Rights Defenders objavljuje konkurs za upis prve generacije polaznika/ca škole za buduće branitelje/ke ljudskih prava, koja će početi sa radom u februaru 2015. godine.